PRAVIDLA ÚČASTI PRO FESTIVALOVÉ NÁVŠTĚVNÍKY ANEB VÍTEJTE NA CESTĚ KOLEM SVĚTA S BAREVNOU DEVÍTKOU

Pro příjemný zážitek tvůj i ostatních návštěvníků festivalu BAREVNÁ DEVÍTKA, prosím, dodržuj tato pravidla:


 • chovej se slušně k ostatním účastníkům a pořadatelům festivalu a ani jiným způsobem nenarušuj průběh festivalu
 • neohrožuj zdraví a majetek účastníků, pořadatelů akce či třetích osob
 • udržuj pořádek a chraň zeleň v parku Podviní
 • dodržuj pokyny pořadatelů a právní předpisy


Účastník

 • se účastní festivalu BAREVNÁ DEVÍTKA výlučně na vlastní odpovědnost
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně
 • rodiče plně odpovídají za své nezletilé děti

V areálu akce platí zákaz:

 • vnášení a požívání vlastního alkoholu a psychotropních látek
 • vnášení skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek
 • vstup se psy bez košíku
 • rozdělávání ohně